طراحی سایت

قالب وبلاگ

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دامغان

طراحی سایت


مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دامغان
 
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم مهر ۱۳۹۱ توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای دامغان

-اهداف

-         توسعه وبهبود  طرح تکریم ارباب رجوع وپاسخگویی مناسب به متقاضیان

-         تسهیل در ثبت نام آزمون های ادواری

-         بسترسازی جهت توسعه دستیابی به اهداف دولت الکترونیک

-         ارتقاءکیفیت فرآیند سنجش وتعیین صلاحیت حرفه ای نیروی کار

-         اطلاع رسانی جامع و ایجاد وحدت رویه در سراسرکشور

-         تسریع در نهضت خدمت رسانی به شهروندان

-         اعتبار بخشی به تجارب فنی و حرفه ای افراد. 

۳- تعاریف 

3-1-آموزش های فنی و حرفه ای:مجموع آموزشهای نظری و عملی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارتهای لازم و به ظهور رساندن استعدادهای نهفته در ایشان اجرا می گردد و مهارت آموزان را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون تا سطوح مشخص آماده نموده و توانایی آنان را برای انجام کار و فعالیت در حِرَف مختلف افزایش می دهد.

3-2-استاندارد آموزشی:مجموعه ای از سرفصل های آموزشی هر مهارت به تفکیک مدت زمان نظری و عملی، محدوده ی آموزش را برای اجرا و ارزشیابی مشخص می نماید.

3-3-کد استاندارد: مجموعه ای از اعداد قراردادی می باشند که توسط سازمان بین المللی طبقه بندی مشاغل (ISCO) برای تفکیک رشته ها و زیرمجموعه هر رشته تعیین شده است و معمولا در کشورهای مختلف برای استفاده ملی تغییراتی در این کدها منظور می گردد.

3-4-سطوح مهارت:بیانگر میزان مهارت و توانایی فراگرفته شده توسط مهارت آموز در طی یک دوره آموزشی می باشد که به چهار درجه تقسیم می شوند:

3-4-1-مهارت درجه سه:مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ارائه ی آموزشبه متقاضیان در این درجه از مهارت، در بخش های زیر ارئه می گردد:

الف- مهارت سطح سه صنعت ساختمان

ب- مهارت های قابل ارائه به افراد کم توان ذهنی

3-4-2-مهارت درجه دو:مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، به آموزشهای مقدماتی که به مهارت آموزان مبتدی ارائه می گردد مهارت درجه دو گفته می شود؛ گواهینامه مهارت درجه دو به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره های آموزشی درجه یک می باشد.

3-4-3-مهارت درجه یک:مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، به آموزشهای تکمیلی که به مهارت آموزان دارنده گواهینامه مهارت درجه دو ارائه می گردد، مهارت درجه یک گفته می شود؛ گواهینامه مهارت درجه یک به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره های آموزشی کارگر ماهر می باشد.

3-4-4-مهارت کارگر ماهر: مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، به آموزشهای تخصصی که به مهارت آموزان دارنده ی گواهینامه مهارت درجه یک ارائه می شود، مهارت کارگر ماهر گفته می شود.

3-5-شغل: به مجموعه ای از وظایف وتوانمندی های خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر جهت اجرای یک فعالیت انتظارمی رود، شغل گفته می شود.

3-6- حرفه: به مجموعه ای از چند شغل همگن که در یک گروه بزرگ دسته بندی شده اند، حرفه گفته می شود.

3-7-رشته: مجموعه برنامه های آموزشی مربوط به فراگیری چند حرفه هم خانواده می باشد

3-8-متقاضی:به شخصی اطلاق می شود که داوطلب شرکت در آزمون های ادواری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد.

3-9-سنجش:اقدامی است که براساس اندازه گیری ممکن می شود، درجریان سنجش کمیتهاو اعدادحاصل از اندازهگیری مفهوم پیدامی کند.

3-10-ارزشیابی:ارزشیابی یک فرایند نظام مند برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات برای قضاوت در مورد میزان مهارت افراد و در نهایت تصمیم گیری و اقدام عملی در مورد پدیده بررسی شده می باشد .

3-11-آزمون :وسیله ای یا روشی نظام مند برای اندازه گیری نمونه ای از رفتارشخص و توصیف آن به کمک مقیاس های کمی یا طبقه ای می باشد.

3-12-آزمون ادواری:آزمونی است که به صورت دوره ای برای تعیین مهارت و صلاحیت حرفه ای افرادی که به هر نحو ممکن مهارتی را کسب نموده اند براساس استانداردهای مهارت آموزش فنی و حرفه ای برگزار می گردد.

3-13-آزمون کتبی(چند گزینه ای): شامل تعدادی سئوال است که هر یک از آنها از یک قسمت اصلی و تعدادی گزینه (پاسخ) تشکیل می شود و آزمون شونده از میان گزینه های پیشنهادی،گزینه صحیح (پاسخ سئوال) را انتخاب می کند.

3-14-آزمون عملی:آزمونی است که میزان مهارت فرد را در اجرای توانایی های عملی در قالب پروژه معین مورد ارزیابی قرار می دهد.

3-15- گواهینامه مهارت : مدرکی است معتبر که پس ازقبولی متقاضی درآزمونهای کتبی و عملی به ایشان اعطاء می گردد وبیانگر صلاحیت حرفه ای فرد براساس شماره استاندارد قید شده برای احراز شغل می باشد.

 

4-شرایط ثبت نام :

4-1-داشتن حداقل میزان تحصیلات متناسب با حرفه آزمون(بر اساس جدول شماره 2)

تبصره1:متقاضیان شاخه کاردانش وزارت آموزش و پرورش مستثی از بند فوق می باشند.

4-2- داشتن گواهینامه مهارت پیش نیاز (براساس جدول شماره 2)

4-3-برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با  استاندارد حرفه مهارتی

تبصره2: استانداردهای آموزشی از طریق سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به آدرس http://research.irantvto.irقابل دسترسی می باشد.

4-4-حداقل شرط سنی 15 سال تمام

4-5-دارا بودن مجوز اقامت معتبر برای اتباع خارجی

4-6- مقررات نظام وظیفه:

4-6-1-کارت پایان خدمت

4-6-2- کارت معافیت کفالت، پزشکی دائم ، معافیت دائم زمان صلح و معافیت تحصیلی

4-6-3- طلاب حوزه های علمیه

4-6-4- عدم منع قانونی مشمولان از نظر مراجع نظام وظیفه (در صورت سربازبودن)

4-6-5-متولدین سال 1373 و پس از آن

 

5- ثبت نام :

5-1-نحوه ثبت نام:ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون ادواری فقط به صورت الکترونیکی انجام می شود، متقاضیان می توانند با مراجعه به پایگاه ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانیhttp://Advari.irantvto.ir  بر اساس تجارب و مهارت شغلی و با درنظر گرفتن شرایط بند4 این دفترچه،ثبت نام نمایند.

5-2- مراحل ثبت نام:

5-2-1-پرداخت حق تشریفات به مبلغ 10000 ریال حرفه های خوشه خدمات و 150000 ریال حرفه های خوشه صنعت و کشاورزیبابت خرید کارت اعتباری (برای تهیه کارت اعتباری به مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور مراجعه شود.)

5-2-2-متقاضیان پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنما لازم است فرم پیش نویس در صفحه 12این دفترچه را تکمیل و پس از اطمینان از صحت اطلاعات نسبت به ثبت نام در پایگاه ثبت نام الکترونیکی آزمونهای ادواریاقدام نمایند.

5-2-3-داوطلب باید یک قطعه عکس جدید خود را با مشخصات ذیل اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال در پایگاه ثبت نام الکترونیکیآزمون های ادواریآماده نماید.

تذکر:متقاضیان باید توجه داشته باشند عکس ارسالی مذکور در گواهینامه مهارت صادره قبول شدگان الصاق خواهد شد.

الف-فایل مربوطه لازم است در قطع 4×3 با درجه وضوحdpi 100 وبا فرمت jpg ذخیره شده باشد.

ب-حجم تصویر ارسالی باید کمتر از 70 کیلو بایت باشد.

ج-ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل 300×200 پیکسل و حداکثر 400×300 پیکسل باشد.

د- تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هرگونه حاشیه زائد باشد.

ه-تصویر متقاضی باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر ، منگنه و سایر مواردی که منجر به مخدوش شدن و نامشخص بودن چهره متقاضی
می شود در تصویر وجود نداشته باشد.

و-پس زمینه تصویر باید کاملاًسفید باشد.

تبصره3:عکس متقاضیان تمام رخ ، مربوط به سال جاری و با رعایت شئونات کامل اسلامی باشد.

5-2-4-متقاضیان پس ازآماده نمودن فایل تصویری واطلاعات لازم به پایگاه ثبت نام الکترونیکیآزمون های ادواریبه نشانی http://Advari.irantvto.ir   مراجعه نمایند .

5-2-5-بعد از مطالعه توضیحات وراهنمای ثبت نام،نسبت به ورود اطلاعات بر اساس استان یا حرفه اقدام نمایید.

5-2-6-گام بعدی پرداخت وجه ثبت نام حرفه انتخابی است. برای این منظور پس از تهیه کارت اعتباری از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور شماره پرونده (6 رقمی) و شناسه پرداخت(7 رقمی) کارت اعتباری را به همراه عبارتی که داخل کادر مربوطه مشاهده می شود، با دقت وارد نمایید.

تبصره 4:کارت اعتباری می بایست مربوط به خوشه مورد نظر متقاضی جهت ثبت نام باشد و در صورت مغایرت قبل از ثبت نام نسبت به تعویض آن اقدام نمایید.

 

تبصره 5: به استناد بخشنامه شماره 146725/ت36631ه مورخ 11/11/1385 معاون اول ریاست جمهور محترم ، افراد تحت پوشش کمیته امدادحضرت امام ( ره ) و سازمان بهزیستی از پرداخت مبلغ فوق معاف می باشند . این افراد با اخذ نامه معتبر از ارگان تحت پوشش خود  و ارائه آن به مراکز آموزش فنی و حرفه ای می توانند به صورت رایگان کارت اعتباری را دریافت نمایند .

 

تذکر 1 :با توجه به محتوای استانداردهای آموزشی، حداقل مدرک تحصیلی لازم جهت شرکت درهریک از حرف موردآزمون مشخص گردیده است. لذامتقاضیان باید بر این اساس نسبت به انتخاب حرفه آزمونی اقدام نمایند . (جدول شماره2)

تذکر 2 :در هر شیفت آزمون متقاضی حق شرکت در یک حرفه را دارد.

تذکر 3 :متقاضی آزمون ادواری می تواند در طول یک سال فقط دو مرتبه برای شرکت در آزمون یک حرفه ثبت نام نماید.

 

5-3- نحوه ورود اطلاعات در پایگاه ثبت نام آزمون ادواری:

1-       مراجعه به سایت http://Advari.irantvto.ir

2-      انتخاب گزینه ثبت نام در آزمون ادواری

3-      مندرجات فرم ثبت نام باید دقیق و صادقانه تکمیل شود

4-      مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم ثبت نام به عهده شخص داوطلب می باشد.

5-      پس از اتمام مهلت ویرایش، اطلاعات ثبت نام قطعی محسوب گردیده و هیچ گونه تغییری قابل اعمال نمی باشد.

6-      در پایان مراحل ثبت نام به متقاضیان کد رهگیری و همچنین شماره پرونده ثبت نامی داده خواهد شد که این موضوع منحصراً نشانگر تایید پایان مراحل ثبت نام یک داوطلب است و داوطلب وظیفه دارد کدرهگیری و شماره پرونده ثبت نامی خود را حفظ و نگهداری نماید.

7-      جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارده،متقاضی می بایست پس از تکمیل فرم ثبت نام و گرفتن تاییدیه بواسطه اخذ کد رهگیری با تهیه نسخه چاپی از صحت اطلاعات درج شده اطمینان حاصل نماید.

8-      ورود اطلاعاتي كه با علامت * در فرم  سامانه ثبت نام سازمان مشخص شده است الزامي است.

9-      پس از ورود به صفحه حاوي اطلاعات فردي ، لازم است اطلاعات را به گونه اي كه در نمونه پيش نويس تکمیل نموده ايد وارد نمائيد.

10-    در ردیف 6 :متقاضي بايد شماره كد ملي را درج نمايد(از خط تيره ، خود داري گردد) .

نکته :  اتباع خارجی نیاز به درج شماره ملی نخواهند داشت .

11-    در رديف های 2،3،4: متقاضي بايد نام خانوادگي ، نام و نام پدرخود بطور كامل طبق مشخصات شناسنامه ای وارد نمايد. (از به كار بردن مد و  تشديد خودداري شود) .

در ردیف 5 :متقاضي بايد جنسيت خود را مشخص نمايد.

در ردیف 6 : متقاضی باید شماره شناسنامه خود را درج نماید .

در ردیف 7 : متقاضی باید تاریخ تولد خود را به تفکیک روز ، ماه و سال وارد نماید .

در ردیف 8 : متقاضی باید محل سکونت فعلی خود را درج نماید .

در ردیف 9 : متقاضی باید وضعیت تاهل خود را مشخص نماید .

در ردیف 10 : متقاضی باید دین خود را مشخص نماید .                                                         

در ردیف 11 : متقاضی باید تابعیت خود را مشخص نماید .

در ردیف 12 : متقاضی باید وضعیت تحصیلی خود را مشخص نماید .

در ردیف 13 : متقاضی باید وضعیت آخرین مقطع تحصیلی خود را مشخص نماید .

در ردیف 14 : متقاضی بایدرشته تحصيلي خود را وارد .

 در ردیف 15 : متقاضی باید گرایش تحصیلی خود را وارد نماید .

در ردیف 16 : متقاضی باید معدل آخرین مقطع تحصیلی خود را وارد نماید .

در ردیف های 22،21،20،19،18،17 : متقاضی  باید حرفه و رشته مورد تقاضا را انتخاب و در صورتی که حرفه و رشته ی مورد تقاضا پیش نیاز دارد بایستی شماره­ی گواهینامه­ی حرفه­ی پیش نیاز را وارد نماید.

در ردیف 23 :متقاضيان مرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را باتوجه به شرايط مندرج در اين دفترچه مشخص نمايند.

در ردیف 24 : متقاضي بايد وضعيت اشتغال خود را انتخاب نمايد.

در ردیف 25 : متقاضی باید نوع شغل خود را انتخاب نماید .

در ردیف 26 : متقاضی باید محل اشتغال خود را وارد نماید .

در ردیف های 28و27 : متقاضی باید وضعیت ایثار گری و عضویت در بسیج  را مشخص نماید .

در ردیف 29 : متقاضی باید وضعیت جسمانی خود را مشخص نماید .

در ردیف 30:متقاضی باید وضعیت خود را براساس تبصره 5 (صفحه  )مشخص نماید.

در ردیف 31:متقاضی باید وضعیت جسمی خود را مشخص کند.

در ردیف32:  چنانچه داوطلب، چپ دست می باشد باید در این قسمت مشخص نماید.

در ردیف 33: متقاضی باید کد پستی 10 رقمی محل سکونت فعلی خود را وارد نماید .

در ردیف های 34 و35: متقاضی باید شماره تلفن ثابت و شماره تلفن همراه خود را وارد نماید .

در ردیف های 36 و 37 : متقاضی باید آدرس پست الکترونیکی و محل سکونت خود را وارد نماید .

در ردیف 38 :متقاضی باید با انتخاب <<گزینه موافق هستم>> ثبت نام خودرا نهایی نموده و کد رهگیری را از سیستم پیگیری های بعد اخذ و تا پایان مراحل آزمون حفظ نماید.

5-4-مهلت ثبت نام:

ثبت نام در حرفه های آزمون ادواری تا ساعت 24 روز مقرر در جدول شماره 1 ادامه دارد. با توجه به محدودیت مهلت ثبت نام و عدم تمدید آن به متقاضیان توصیه می شود در همان روزهای اولیه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 http://examination.irantvto.ir/index.aspx?siteid=87&pageid=3116


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

سماق

  • پنجه